Program szkolenia

Zarządzanie konfliktem

 

I. Idea szkolenia: algorytmy działania ? rozwój umiejętności ? indywidualne preferencje

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie algorytmów działania i rozwinięcie umiejętności w zakresie rozwiązywania sześciu typowych sytuacji trudnych i konfliktowych:
  • Algorytm pięciu kroków ? co robić gdy odpowiedzialność za sytuację konfliktową leży po mojej stronie?
  • Komunikacja nieinwazyjna ? co robić gdy odpowiedzialność za problem leży po stronie rozmówcy?
  • Atak personalny ? co robić gdy druga strona przekracza granice?
  • Impas ? co zrobić gdy druga strona chce zerwać współpracę lub zmienić warunki współpracy?
  • Skuteczna odmowa ? jak bronić warunków firmy/zasad pracy zespołu nie niszcząc relacji z innymi?
  • Pozyskanie do współpracy - co rozbić gdy nasza rozmówca nam odmawia?

 • Poznanie preferowanego stylu funkcjonowania w konflikcie oraz rozumienie funkcjonowania człowieka w konflikcie.

Test nr 1 ? mój styl rozwiązywania sytuacji konfliktowej.

Test nr 2 ? moja strategia radzenia sobie z emocjami.

II. Metodologia szkolenia. Koncepcja ? wydłużenie procesu uczenia

Przeprowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym, z odniesieniem do przypadków w życiu, poszukiwaniem zastosowania treści w praktyce zawodowej uczestników.

Cel ? przedstawienie zasad dotyczących rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w obszarach: ?ja vs. inni w moim zespole?, ?ja/my vs. reprezentanci innych zespołów?, ?ja vs klient?.

 

III. Zarys tematyczny szkolenia

 1. Natura sytuacji konfliktowej

  Definicja, rodzaje i fazy rozwoju konfliktu.

  • Dynamika sytuacji konfliktowej w miejscu pracy.
  • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty oddziaływania sytuacji konfliktowej na człowieka.
  • Opracowanie klasyfikacji typowych sytuacji kryzysowych związanych z pracą ? macierz ?uciążliwość sytuacji ? częstotliwość występowania?.
 2. Rola komunikacji w konflikcie

  • Komunikacja miękka ? identyfikacja zwrotów inwazyjnych (budzących agresję i niechęć drugiej osoby).
  • Kształtowanie nawyku posługiwania się zwrotami miękkimi.
  • Aktywne słuchanie drugiej osoby.
  • Empatia ? zdolność do wejścia w położenie rozmówcy i wyrażenie tego podczas rozmowy.
 3. Sześć typowych sytuacji konfliktowych w życiu zawodowym - metody rozwiązywania

  • Algorytm pięciu kroków ? co robić gdy odpowiedzialność za sytuację konfliktową leży po mojej stronie?
  • Komunikacja nieinwazyjna ? co robić gdy odpowiedzialność za problem leży po stronie rozmówcy/klienta?
  • Atak personalny ? co robić gdy druga strona przekracza granice?
  • Impas ? co zrobić gdy druga strona chce zmienić warunki współpracy lub zerwać współpracę?
  • Skuteczna odmowa ? jak bronić warunków firmy/zasad pracy zespołu nie niszcząc relacji z innymi?
  • Pozyskanie do współpracy - co rozbić gdy nasza rozmówca nam odmawia?
 4. Moje podejście do konfliktu - diagnoza swojego stylu radzenie sobie w konflikcie

  • Określenie pięciu najczęściej spotykanych reakcji na konflikt.
  • Typ reakcji na sytuacje konfliktowe.
  • Odkrycie preferowanego przez siebie sposobu rozwiązywania konfliktu ? test.
  • Moje emocje w konflikcie ? test.
 5. Psychoedukacja ? elementy wiedzy psychologicznej dotyczące zjawiska stresu i emocji

  • Opis i analiza dynamiki stresu.
  • Psychologiczne i fizjologiczne uwarunkowania stresu.
  • Indywidualna odporność na sytuacje stresogenne.
  • Znaczenie i rozumnie przeżywanych emocji.

 

 

Zobacz jako PDF Pobierz PDF (spakowany .ZIP)

Zobacz jako PDF

lub

Pobierz PDF (spakowany .ZIP)

 
©2010-2018 EdisonTeam.pl
Strona Główna | Program Szkolenia | Książka | Audiobook | e-book | Blog "StoSłów" | Cookies
projekt i realizacja: • • • • | www.kcpr.pl