AudioBooki

KREATYWNO. Jak rozwija twrcze mylenie?

"Z kreatywnoci jest jak z piknem. Ciko j zdefiniowa,
ale gdy si pojawi trudno jej si oprze."

Autor omawia tu cztery wane tematy zwizane z rozwojem twrczego mylenia. Pierwszy - to odpowied na pytanie, czym jest kreatywno oraz jak rodz si ciekawe i nowe pomysy.
Drugi, to prezentacja 6 zotych zasad twrczego mylenia wdraana przez EdisonTeam.pl. Rozdzia trzeci - to ciekawa analiza dotyczca kreatywno jako warunku przetrwania w zmieniajcej si rzeczywistoci i temat czwarty - uwany przez niektrych - za nerw kreatywnego mylenia - idea "szklanego tunelu", czego co wizi nas wczasie poszukiwania nowych rozwiza.

Gorco polecam!".
Katarzyna Mastalerz, TVN

Zawarto:

 1. Wstp - rola kreatywnego mylenia.
 2. Rozdzia pierwszy. Kreatywno i proces twrczego mylenia, czymfaktycznie jest kreatywno i co charakteryzuje proces twrczego mylenia?
 3. Rozdzia drugi. Sze zotych zasad kreatywnoci, czego sitrzyma w czasie poszukiwania pomysw?
 4. Rozdzia trzeci. Kreatywno jako warunek przetrwania, oburzliwym zwizku zmiany i kreatywnoci.
 5. Rozdzia czwarty. Szklany tunel, czyli o niewoli ktrej nie wida.
 6. Zakoczenie i zaproszenie.

Scenariusz: Marek Stczek (edisonTeam.pl)
Realizacja: Artur Kalicki
Udwikowienie i mastering: EVENT STUDIO
Muzyka: Artur Giordano
Projekt okadki: Aneta Krzywicka (z wykorzystaniem fotografii: Fotolia.com)
Wydawca: EdisonTeam.pl


KREATYWNO. Jak rozwija innowacyjne mylenie wfirmie?

Badanie twrczoci poprzez skupienie si jedynie na jednostce, jest jak prba zrozumienia zagadnienia, "dlaczego jabo daje jabka?" patrzc tylko na drzewo,
a ignorujc soce i ziemi, ktre wspieraj jej ycie!
M. Csikszentmihalyi

"Marek Stczek, ktry na co dzie zajmuje si wprowadzeniami systemw wspierajcych innowacje mylenie w firmach rozwaa zwizek jaki zachodzi pomidzy atmosfer panujc w organizacji, ainnowacyjnoci jej czonkw. Odpowiada na trzy pytania: popierwsze - "czy w ogle istnieje zaleno midzy tymi dwoma zjawiskami?"; po drugie, "jakie skadniki tworz atmosfer, ktra sprzyja innowacyjnoci?". I na koniec, pytanie trzecie - "copraktycznie powinnimy zrobi w organizacji, by uruchomi ipodtrzyma rozwj innowacyjnego mylenia?".
W treci odwouje si do przykadw prowadzonych projektw rozwoju innowacyjnego mylenia w organizacjach.
Cao rozwaa cechuje duy realizm ipraktyczny wymiar."
dr Marek Panfil, Szkoa Gwna Handlowa,
Katedra Zarzdzania Wartoci

Zawarto:

 1. Wstp. Znaczenie tworzenie w organizacji
 2. Rozdzia pierwszy. Zrozumienie swojej organizacji. Czy istnieje zaleno midzy atmosfer w organizacji i kreatywnoci jej czonkw?
 3. Rozdzia drugi. Kluczowe skadniki filokreatywnego klimatu worganizacji. 3 skadniki atmosfery sprzyjajcej innowacji.
 4. Rozdzia trzeci. Co naley zrobi by w organizacji uruchomi proces kreatywnego mylenia? Praktyczne sugestie dla: zarzdu, menederw redniego szczebla i wszystkich pracownikw.

Scenariusz: Marek Stczek (edisonTeam.pl)
Realizacja: Artur Kalicki
Udwikowienie i mastering: EVENT STUDIO
Muzyka: Artur Giordano
Projekt okadki: Aneta Krzywicka (z wykorzystaniem fotografii: Fotolia.com)
Wydawca: EdisonTeam.pl


KREATYWNO. Techniki twrczego mylenia
i Stymulator 6/14

Potrafimy dziaa w sposb twrczy dziki zrozumieniu sposobu w jaki mylimy o danym zagadnieniu.
K. Rogers

W treci tego audibooka Marek Stczek z EdisonTeam.pl omawia 5tematw.

Pierwszy - to odpowied na pytanie: "Jak tworzy nowe pomysy?", "jak rozwizywa problemy?". Prezentuje narzdzie, ktre stosuje podczas sesji kreatywnego mylenia, metodologi, ktra pomaga nam w poszukiwaniu nowych rozwiza - "stymulator 6/14".
Dalsze cztery rozdziay to wybrane techniki twrczego mylenia, itak w rozdziale drugim omawiam bardzo inspirujc i podn technik o nazwie: "Analiza i Synteza".
W rozdziale trzecim prezentuj technik: "Problem - Kierunek - Poszukiwanie", czyli: dyskretny urok podry w nieznane.
Kolejna technika, to pomys spopularyzowany przez Amerykanina Tonego Buzana - "Mapa Myli".

Za w rozdziale pitym przedstawiam technik, ktr zpowodzeniem moemy zastosowa w implementacji rozwizania, technik "Analiza Pola Siy".
Marek Igny Training Manager, Bayer Polska

Zawarto:

 1. Wstp - rola technik kreatywnego mylenia.
 2. Rozdzia pierwszy. "Stymulator 6/14". Proces poszukiwania pomysu.
 3. Rozdzia drugi. Technika "Analiza i Synteza" , czyli o poytkach zdzielenia wosa na czworo.
 4. Rozdzia trzeci. Technika "Problem - Kierunek - Poszukiwanie", czylidyskretny urok podry w nieznane.
 5. Rozdzia czwarty. Technika "Mapa Myli", czyli moc skojarze wyrzuconych na kartk.
 6. Rozdzia pity. "Technika Analiza Pola Siy", czyli o sile przewidywania przyszoci.

Scenariusz: Marek Stczek (edisonTeam.pl)
Realizacja: Artur Kalicki
Udwikowienie i mastering: EVENT STUDIO
Muzyka: Artur Giordano
Projekt okadki: Aneta Krzywicka (z wykorzystaniem fotografii: Fotolia.com)
Wydawca: EdisonTeam.pl


KREATYWNO. Styl dziaania i cechy osb twrczych

Wszystko, co nas odtacza miao swj pocztek w czyjej gowie.
H. Adler

To interesujce i praktyczne rozwaania z zakresu kreatywnego mylenia. Temat pierwszy - "Jakie cechy decyduj o tym, e kto jest kreatywny?". Tu autor omawia triad cech: 'otwarto - niezaleno - wytrwao".
W drugiej czci zastanawia si nad tym, dlaczego najwikszy wynalazca, T. Edison mg powiedzie: "Nie przepracowaem anijednego dnia, wszystko co robiem to bya dobra zabawa", tuanalizowana jest kwestia kreatywnoci jako sposb na satysfakcj zawodow.
Rozdzia trzeci mona opatrzy hasem: "Daj sobie szans i bd bardziej kreatywny."
Cao opatrzona wieloma przykadami z ycia i praktycznymi wskazwkami. Zachcam!"
Katarzyna Kupper-Spychalska, Novartis Polska

Zawarto:

 1. Wstp - znaczenie indywidualnej kreatywnoci.
 2. Rozdzia pierwszy. Cechy twrczych osb - jakie cechy decyduj otym, e kto jest kreatywny?
 3. Rozdzia drugi. Kreatywno jako sposb na funkcjonowanie wwiecie zawodowym, czyli o roli emocji w twrczym procesie.
 4. Rozdzia trzeci. Daj sobie szans i bd bardziej kreatywny.

Scenariusz: Marek Stczek (edisonTeam.pl)
Realizacja: Artur Kalicki
Udwikowienie i mastering: EVENT STUDIO
Muzyka: Artur Giordano
Projekt okadki: Aneta Krzywicka (z wykorzystaniem fotografii: Fotolia.com)
Wydawca: EdisonTeam.pl


KRASNALE. Rzecz o Kreatywnoci i Zmianie.

?Historia Krasnali to lapidarne i lekkie ujcie kluczowych zagadnie wspczesnego biznesu ? ?kreatywnoci i zmiany?.
Marek Stczek wprosty sposb pokazuje funkcjonowanie jednostki iorganizacji wprocesie zmian, oraz przedstawia zasady innowacyjnego mylenia.
Z mojej perspektywy, czowieka ktry zajmuje si zarzdzaniem od17 lat, to oryginalny podrcznik podpowiadajcy - jak mona uczy skutecznego mylenia i dziaania??

Andrzej Szeworski, Prezes Pekao Financial Services

?Zaakceptowa zmian jest rzecz trudn, a by przy tym kreatywnym wydaje si niemoliwe. Wielk sztuk jest napisa takprosto i przystpnie o rzeczy, ktra jest skomplikowana i trudna doprzyjcia. Polecam.?
Tomasz Kryski, Field Force Trainer, Bayer Sp. z o.o.

Tekst: Marek Stczek (EdisonTeam.pl)
Jerzy RogalskiNarrator: Jerzy Rogalski - aktor teatralny i filmowy.
Na scenie od1970 roku. W swoim dorobku posiada okoo 60 epizodw imaych rl filmowych. Wystpowa wfilmach fabularnych m.in. w'Weselu' W. Smarzowskiego czy ?Jak rozptaem drug wojn wiatow?. Obsadzany wwielu serialach telewizyjnych jak np.: 'Chlopi', 'Lalka', '07 zgo si' ? porucznik Jaszczuk czy?Plebania? - Tosiek. Przez wiele lat zwizany zkabaretem ?Loa 44?. Od 1980 roku aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.)
Komentarze Jacka Browna czyta: Artur Kalicki
Udwikowienie i mastering: Artur Giordano
Projekt okadki: Aneta Krzywicka

KOMUNIKACJA KREATYWNA

?Lekka, praktyczna, z du iloci ciekawych przykadw, ale ? najwikszym atutem tej ksiki jest to, e Marek Stczek dzieli si pomysem na tworzenie przekonujcych argumentw i oryginalnych wypowiedzi. Wypowiedzi, ktre mona wykorzysta, tak wprezentacji na forum jak i podczas rozmw biznesowych.
Gorco polecam!.?

Anna Michaowska, TVP Biuro Reklamy

?Ksika ?Komunikacja kreatywna? zawiera wiele praktycznych uwag i ciekawych przykadw. Marek Stczek w doskonay sposb podpowiada, nie tylko jak rozwija indywidualn lekko mwienia, ale jak wiadomie pracowa nad umiejtnociami werbalnymi, ta by sta si kreatywnym i efektywn rozmwc. Jestem przekonana, e po tej lekturze kady bdzie zdecydowanie bardziej wiadomy siy jak stanowi trafny i przemylany komunikat werbalny, zarwno w sytuacjach publicznych, formalnych wystpie jak ipodczas rozmw. Dziki informacjom tu zawartym staniemy si bardziej wymagajcymi suchaczami, a gadajce gowy bd musiay ustpi miejsca wartociowym mwc stosujcym twrcz komunikacj.?
Anna Szklarz, Bayer Polska

Zawarto:

 1. Wstp ? co wyrnia dobrych mwcw i skutecznych rozmwcw?
 2. Cz 1. NARRACJA, o uwodzicielskiej sile fabuy.
 3. Cz 2. DIATRYBA, czyli o tym, e warto mwi do kogo, kogo nie ma.
 4. Cz 3. GRA SW, czyli o poytkach z mdrego bawienia si sowami.
 5. Cz 4. ACUCH, czyli o rzeczach, ktre si cz.
 6. Cz 5. KONTRAST, czyli o sile biao-czarnego obrazu.
 7. Cz 6. METAFORA, czyli o obrazie z innej bajki.
 8. Cz 7. CYTAT, czyli o twrczej sile kopiowania.
 9. Cz 8. PYTANIE RETORYCZNE ? o sensownoci pytania samego siebie wobecnoci innych ludzi, oraz o pytaniach nie tylko retorycznych.
 10. Cz 9. HIPERBOLA, czyli o dyskretnym uroku grubej przesady.
 11. Cz 10. APEL, czyli teraz bezporednio do serc i dusz suchaczy.
 12. Cz 11. POWTRZENIE, czyli o sile natrtnie powracajcej myli,
 13. Zadanie i zaproszenie

Scenariusz: Marek Stczek (edisonTeam.pl)
Realizacja: Artur Kalicki
Udwikowienie i mastering: EVENT STUDIO
Muzyka: Artur Giordano
Projekt okadki: Aneta Krzywicka (z wykorzystaniem fotografii: Fotolia.com)
Wydawca: EdisonTeam.pl

Gdzie kupi?

Nasze Ksiki, ebooki i AudioBooki moesz kupi online wnastpujcych sklepach:

merlin.pl AudiotekaNEXTO.plEMPIK

 
 
©2010-2018 EdisonTeam.pl projekt i realizacja: | www.kcpr.pl